Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/6/7/blomstergarden.se/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/6/7/blomstergarden.se/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/6/7/blomstergarden.se/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/6/7/blomstergarden.se/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284

Odlingsråd

Nedan följer generella odlingsråd för växtlistan:

Klematis

Perenner och småplantor

Övrigt


Klematis

Vi lämnar alltid med ett utförligt odlingsråd i samband med köp av klematis. Uppfylls dessa huvudkrav är klematis relativt lättodlade.

Vårt sortiment omfattar vår-, försommar- och senblommande och sorter som blommar hela säsongen (remonterande). Vill ni ha en doftande klematis kan vi rekommendera Rubromarginata och Dr Ruppel som har den starkaste doften. En svagare doft har Columnella, Propepertius och Miss Bateman m fl.

Jord

Generellt kan man säga att dessa växter vill ha näringsrik jord, fuktigt och svalt kring fötterna på sommaren och en täckning med te x torra löv och en grankvist på vintern för att inte tjälen skall tränga ner på djupet. Man bör också plantera klematisen 8-10 cm djupare än den stått i plantskolan.

Härdighet

Snö är det bästa vinterskyddet. Under ett kontinuerligt och ca halvmetertjockt snötäcke sjunker temperaturen vid markytan ej lägre än till omkring -1C, även om temperaturen i luften skulle gå ned till -30C. Vanligen fryser rankorna ej ned längre än till markytan. På de sorter som blommar på fjolårsskotten tex patens, languinosa, montana, och ev de alpinasorter som har odlats upp i lägre zon rekommenderar vi att även rankorna täcks vid odling i zon 5-8.

Odlingsplats

Det finns klematis för alla väderstreck, men småblommiga sorter är mer skuggfördragande än storblommiga. Av de storblommiga som har visat god utveckling i norrlägen med djupare och intensivare blomfärg kan nämnas Hagley Hybrid, Alice Fisk, Dawn och Miss Bateman. Det gör också alldeles utmärkt att odla en del mindre sorter i kruka.

Beskärning

För att stimulera rankorna att förgrena sig med skott vid eller nära basen bör klematis från alla grupper beskäras ganska hårt vid leveransen från plantskolan. I samma syfte kan man göra en andra beskärning till ca 50 cm året därpå. Efter detta bör man beskära beroende på vilken grupp klematisen kommer tillhör.

  • Atragene Tangutica m fl. blommar på fjolårsskotten, de behöver därför ej beskäras annat än för att glesa ur risiga plantor.
  • Patens blommar på fjolårsskotten och sent på årets skott, beskäres därför till frisk ved på våren.
  • Jackmanni Lanuginosa blommar på fjolårs- och årsskotten, och beskäres till över första bladparet år 1, andra bladparet år 2 osv.
  • Integrifolia Texensis Viticella m fl. blommar på årets skott, och beskäres helt ned efter första frosten. Viticella och intricata beskäres till 30cm på våren.
  • Hybrider av olika grupper blommar både på fjolårs- och årsskotten, de bör därför beskäras på varannan ranka liknande Jackmanni gruppen.

Perenner och småplantor

Eftersom vi har ett så varierat sortiment av växter med olika krav är det svårt att tillhandahålla odlingsråd för alla växter. Vi rekommenderar därför att ni frågar oss eller studerar tillgänglig växtlitteratur.

Perennlistan omfattar ovanligare rabatt/stenparti och woodlandsväxter samt gräs och ormbunkar. Det finns också en småplantslista som omfattar ovanligare rabatt/stenparti och woodlandsväxter samt ormbunkar.

Jord

Alla växter vill ha olika betingelser vad gäller jord, fukt, näring och sol för att trivas. Vi har försökt att ange om växten vill ha väldränerat te x eller grus runt rothalsen. I övrigt hänvisar vi till ovanstående.

Härdighet

Eftersom det inte finns några zon-angivelser för svenska förhållanden har vi angett zon efter egen och andras erfarenhet. Tänk också på att odling i natursand/grus, lavajord eller nära en sten ökar härdigheten. Likaså kräver en del växter täckning mot vinterfukt beroende var de ursprungligen kommer ifrån.

Odlingsplats

Några växter vill ha mycket sol medan andra vill ha mycket skugga. Av växtlistan framgår vilket läge växten föredrar.


Övrigt

Här kan vi bl a nämna att dvärgrhododendron vill ha en solig växtplats jämfört med de storbladiga som trivs bättre i halvskugga. Ett annat råd är att skydda vintergröna växter mot vårsolens uttorkning med grankvistar el. liknande.

På grund av platsprist har vi endast ett mindre sortiment av ovanliga träd och buskar. Generella krav kan ej lämnas varför vi rekommenderar att ni frågar oss eller studerar tillgänglig litteratur.

Härdighet

Vi har försökt att ange rätt odlingszon efter egen erfarenhet och de uppgifter som finns att tillgå. Det är därför möjligt att vissa växter gör att odla i högre zon.

De flesta Rhododendron klarar -20 grader, vid -25 grader kan vissa blomknop- par skadas medan andra står emot. Rena arter anses också vara härdigare än hybrider. Man kan också pröva med att vintertäcka med fiberduk, bärväv, bubbelplast eller granris. Snö är ett utmärkt vinterskydd men om den blir för tung måste den avlägsnas.